close

WYNIKI NABORU!

Poniżej przedstawiamy biblioteki, które wymienią się swoimi pracownikami w trzeciej edycji programu „Praktyka dla praktyka”. Wybrane osoby są w trakcie ustalania terminów wyjazdów z praktykami z bibliotek, do których można było się zgłaszać.
W tym roku we wrześniowo-październikowych wymianach weźmie udział czternaście praktyków.

Wymiany odbędą się pomiędzy:

 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu a Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni
 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Książnicą Kopernikańską w Toruniu a Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku
 • Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach a Miejską Biblioteką Publiczną w Łodzi
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie
 • Koszalińską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela a Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu
 • Biblioteką Śląską w Katowicach a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
 • Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy a Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu.

Dodatkowo w ramach programu zrealizowane zostaną trzy job shadowingi, czyli obserwacje bardziej doświadczonych pracowników przez pracowników z innych bibliotek.

Job shadowingi odbędą się w:

 • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni (obserwuje osoba z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu)
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (obserwuje osoba z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni)
 • Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku (obserwuje osoba z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi).

Gratulujemy wybranym osobom! W połowie września zapraszamy do lektury pierwszych relacji z odbytych wizyt.

   Biblioteka Gdynia

   The author Biblioteka Gdynia

   Organizator projektu "Praktyka dla praktyka".