close

Fundacja została utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) z siedzibą w USA – jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce, o kapitale żelaznym wynoszącym ponad 250 mln USD.

Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Dzięki temu nabyliśmy unikalne doświadczenie pracy w tysiącach lokalnych społeczności w całej Polsce, w obszarze zmiany społecznej, z wykorzystaniem nowych technologii.

Na tym doświadczeniu budujemy dalszy rozwój naszej organizacji, w zgodzie z naszymi wartościami, którymi są jakość, innowacyjność i partnerstwo.