close

Najważniejsze informacje

Praktyka dla praktyka – program wymiany dla bibliotekarzy

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy. To niepowtarzalna okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wyjadą na praktykę, ale również i tych, którzy opiekować się będą praktykiem na miejscu. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Program adresowany jest do bibliotek publicznych. 

W ostatnim kwartale 2016 roku zrealizowana została pilotażowa edycja „Praktyki”. Udział w programie wzięło 10 bibliotekarzy (praktyków i opiekunów) z Dynowa, Piaseczna, Gdyni i Krakowa. Ich doświadczenia, uwagi i wnioski pozwoliły na dokonanie oceny działań i zaprojektowanie kolejnej edycji wymiany.

W 2017 roku zrealizowaliśmy pełną wersję projektu, która zakładała wybór miejsca wizyty spośród 3 bibliotek już współpracujących w ramach „PdP”: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Arteteki – agendy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteki Manhattan – filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (dwa miejsca).  Pracownicy tych bibliotek na tygodniowe praktyki wymienili się z: Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku, Biblioteką z Ryczuwołu – filią Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, Biblioteką z Gołkowic Górnych – filią Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. 

Dwie pierwsze edycje „Praktyki dla praktyka” realizowane były przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni w ramach projektów sieci LABiB, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W roku 2018 odbyła się kolejna edycja “Praktyki dla praktyka”, w ramach której zrealizowaliśmy 14 wymian. Program otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tym razem na tygodniowe wymiany praktycy z Polski zgłaszali się do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Z naboru ogólnopolskiego wybrano zaś pracowników z następujących bibliotek: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W ramach czwartej edycji programu w 2019 r. prowadziliśmy nabór do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. W wyniku rekrutacji zostały wybrane następujące biblioteki: Biblioteka Kraków, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie.  

W bieżącym roku organizatorem programu zostało  Stowarzyszenie LABiB. Projekt realizowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt “Praktyka dla praktyka” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ustawy 1 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.