close

Dołącz do programu

W piątej edycji “Praktyki dla Praktyka” oferujemy możliwość wzięcia udziału w wymianie – czas trwania 5 dni, bądź w wydarzeniu specjalnym – czas trwania 3 dni.

Aby wziąć udział w wymianie „Praktyka dla praktyka” należy do 20 lipca 2020 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z siedmioma osobami, które zakwalifikują się do udziału w wymianie skontaktujmy się w drugiej połowie sierpnia.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z deklaracją udziału w programie oraz zobowiązaniem się do zorganizowania wymiany w swojej bibliotece.

W formularzu naboru będziesz miał za zadanie m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku pracy oraz wybrać bibliotekę, w której chciałbyś odbyć wymianę. Możesz wybrać dowolną ilość bibliotek, pamiętając, że decyzję o tym, w której z podanych przez Ciebie bibliotek odbędziesz wymianę, podejmują organizatorzy. Wybierając bibliotekę, miej na uwadze to, aby wybrane przez Ciebie stanowisko było podobne, do tego, które zajmujesz w swojej macierzystej bibliotece.
Terminy wymiany uzgodnione zostaną jeszcze w sierpniu pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie (1 września – 31 października).

Aby wziąć udział w wydarzeniu specjalnym należy do 20 lipca 2020 wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z trzema osobami, które zakwalifikują się do udziału w wydarzeniu specjalnym skontaktujemy się w drugiej połowie sierpnia.

W formularzu naboru będziesz miał za zadanie m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku, oraz wybrać JEDNO wydarzenie, w którym deklarujesz się wziąć udział. Terminy wydarzeń są już ustalone i nie ma możliwości ich zmiany. Jeszcze w sierpniu skontaktujemy się z osobami, które wezmą udział w wydarzeniach.
Można zgłosić się zarówno do wymiany jak i udziału w wydarzeniu, natomiast ostatecznie wziąć udział w jednej z tych form udziału w Programie.

Więcej informacji o projekcie w zakładce „O programie”.