close

Dołącz do programu

W siódmej edycji „Praktyki dla Praktyka” oferujemy możliwość wzięcia udziału w wymianie* – czas trwania 5 dni.

Aby wziąć udział w wymianie „Praktyka dla praktyka” należy do 26 czerwca 2024 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z pięcioma osobami, które zakwalifikują się do udziału w wymianie skontaktujmy się w lipcu.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z deklaracją udziału w programie oraz zobowiązaniem się do zorganizowania wymiany w swojej bibliotece.

W formularzu naboru będziesz miał za zadanie m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku pracy oraz wybrać bibliotekę, w której chciałbyś odbyć wymianę. Możesz wybrać dowolną liczbę bibliotek, pamiętając, że decyzję o tym, w której z podanych przez Ciebie bibliotek odbędziesz wymianę, podejmują organizatorzy. Wybierając bibliotekę, miej na uwadze to, aby wybrane przez Ciebie stanowisko było podobne, do tego, które zajmujesz w swojej macierzystej bibliotece.
Wymiany planujemy przeprowadzić we wrześniu i październiku, terminy odpowiednie dla obu stron ustalimy jeszcze w sierpniu.

Więcej informacji o projekcie w zakładce „O programie”.

*wymiana z nazwy – praktyk najpierw odwiedza bibliotekę zapraszającą, a następnie zaprasza do siebie – bądź odwrotnie.