close

Czytelnia Informacyjno-Bibliograficzna WBP w Krakowie

Chcesz przyjechać i nabyć doświadczenie w Czytelni Informacyjno-Bibliograficznej WBP w Krakowie?

Tutaj wymienisz się z Urszulą 🙂

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie pracuję od 2010 r. Do moich aktualnych obowiązków należy m.in. tworzenie warsztatu informacyjnego Czytelni Informacyjno-Bibliograficznej, śledzenie rynku wydawniczego i wybór propozycji publikacji do czytelni do zakupu. Nie mniej ważnym zadaniem jest oczywiście obsługa czytelników, udzielanie informacji na miejscu, telefonicznie, pisemnie, realizacja kwerend czy obsługa specjalistycznych baz danych tak, aby każdy czytelnik znalazł odpowiedź na swoje pytanie lub dowiedział się gdzie jej szukać.

Jestem koordynatorem pięcioosobowego zespołu czytelni, w związku z tym oprócz prac merytorycznych wykonuję też wiele zadań organizacyjnych. Nawiązuję i prowadzę współpracę z małopolskimi instytucjami (firmy, wydawnictwa, instytucje non-profit), które włączają się np. w działalność edukacyjną czy pomagają w rozszerzaniu naszych zbiorów. Organizuję działalność szkoleniową czytelni, prowadzę warsztaty oraz koordynuję udział biblioteki w wybranych zewnętrznych wydarzeniach, jak np. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Przygotowuję projekty wniosków aplikacyjnych do programów i grantów zewnętrznych. We współpracy z działem promocji biblioteki informuję o działaniach czytelni i promuję je – przygotowujemy np. elektroniczny newsletter rozsyłany do zainteresowanych czytelników i teksty na stronę internetową.

W zakresie mojej pracy mieści się organizacja specjalistycznego instruktażu i szkolenia na temat informacji (w tym informacji biznesowej) czy lekcji bibliotecznych, zajęć dla studentów oraz niekiedy bibliotekarzy. Chciałabym zobaczyć metody pracy innych bibliotek zwłaszcza w kontekście działalności informacyjnej i dotyczącej źródeł informacji oraz mieć możliwość poznania ciekawych osób i inspirujących inicjatyw.

https://www.rajska.info/czytelnia-informacji-naukowej-i-bibliograficznej