close

Formularz naboru/zapisy zakończone

Aby wziąć udział w programie „Praktyka dla praktyka” należy do 31 maja 2019 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z ośmioma osobami, które zakwalifikują się do udziału w wymianie, skontaktujmy się w czerwcu bądź w lipcu.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z deklaracją udziału w programie oraz zobowiązaniem się do zorganizowania wymiany w swojej bibliotece.

W formularzu naboru będziesz miała/miał za zadanie m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku pracy, Twojej bibliotece, podać kontakt do opiekuna praktyka, który zajmuje się osobą, z którą się wymienisz oraz wybrać bibliotekę, w której chciałbyś odbyć wymianę.
Możesz wybrać dowolną ilość bibliotek, pamiętając, że decyzję o tym, w której z podanych przez Ciebie bibliotek odbędziesz wymianę, podejmują organizatorzy. Wybierając bibliotekę, miej na uwadze to, aby wybrane przez Ciebie stanowisko było podobne, do tego, które zajmujesz w swojej macierzystej bibliotece. 

Terminy wymiany powinny zostać ustalone do końca lipca br. pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie (termin wymian: 1 września -31 października br.).

Więcej informacji o projekcie w zakładce „O programie”.

   Biblioteka Gdynia

   The author Biblioteka Gdynia

   Organizator projektu "Praktyka dla praktyka".

   Leave a Response