close

Festiwal OKOlice Literatury – MBP w Szczecinie

Sztandarowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie to festiwal literatury non fiction „OKOlice Literatury”
25-27 września 2020 zapraszamy na drugą edycję festiwalowych spotkań z literaturą non-fiction „OKOlice Literatury”. Tematem przewodnim tej edycji będą granice i pogranicza. W ciągu trzech dni festiwalowych (piątek-niedziela) zaprosimy uczestników w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów 60+) do trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, na piętnaście ujętych w bloki tematyczne wydarzeń. Zaplanowaliśmy cztery spotkania autorskie z twórcami literatury faktu i aż sześć paneli dyskusyjnych z udziałem autorów i ekspertów. Trzy spośród
wydarzeń będą tłumaczone na język migowy. Na uczestników czekają też dwa wydarzenia towarzyszące: spacer tematyczny i spektakl teatru stolikowego. Dla dzieci przygotowaliśmy interaktywne spotkanie autorskie, warsztaty pisarskie, a dla młodszej młodzieży warsztaty literacko-
graficzne.
O poprzedniej edycji festiwalu przeczytacie tutaj

Chcesz stać się częścią Festiwalu OKOlice Literatury? Sprawdzić od środka, jak wygląda praca przy organizacji i w trakcie przebiegu tak dużego wydarzenia? Zapraszamy serdecznie „praktyków” do udziału w wydarzeniu specjalnym w dniach 25-27 (piątek-niedziela) września 2020 roku.