close

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach jest samorządową instytucją kultury, od maja 1999 r. MBP pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu gorlickiego, na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miejską Gorlice i Zarządem Powiatu Gorlickiego.

W bibliotece obecnie są realizowane dwa projekty: „Wymiatasz w bibliotece” (w ramach programu „Partnerstwo dla książki” MKiDN) oraz „Kluby Kreatywności” (w ramach projektu FRSI). Od 2017 roku realizowany jest również autorski projekt „Świadkowie lokalnej historii.” W ramach tego działania przeprowadzane są wywiady z mieszkańcami miasta i regionu. Opowieściom towarzyszą dokumenty, fotografie, materiały archiwalne, którymi zechcą się podzielić rozmówcy.

MBP w Gorlicach działa wielokulturowo. Efektem międzynarodowego projektu pn. „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur”, jest udostępnianie szerokiemu gronu czytelników książek należących do stowarzyszeń Ruska Bursa i Zjednoczenie Łemków, które zostały włączone do katalogów online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

W gorlickiej bibliotece znajduje się niezwykły zbiór, tzw. Galicjana. Zbiór ten obejmuje kilkaset pozycji zdobytych przede wszystkim na aukcjach antykwarycznych. Część z tego wyjątkowego zbioru została zdigitalizowana tworząc zalążek Gorlickiej Biblioteki Cyfrowej.

Biblioteka w Gorlicach jest gospodarzem Festiwalu im. Zygmunta Haupta, którego celem jest przywrócenie pamięci o wyjątkowym pisarzu, przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym jego czasów. Realizacji tego celu służą spotkania tematyczne z udziałem badaczy twórczości patrona oraz wydarzenia towarzyszące: czytania wystawy, pokazy filmów. Na organizację 6. edycji Festiwalu Biblioteka uzyskała dotację z MKiDN w ramach programu Promocja Czytelnictwa.