close

Zobacz mój głos. Festiwal poezji miganej – MBP w Lublinie

W dniach 21 – 23 października 2020 (środa-piątek) roku odbędzie się festiwal „Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna.

Będzie to szereg spotkań mających na celu przygotowanie i aktywizację Głuchych do udziału w życiu kulturalnym i integrację  z osobami słyszącymi. Głównym punktem Festiwalu będą warsztaty poezji miganej, zakończone występem uczestników, a wydarzenia towarzyszące będą skierowane do niesłyszących, słabo słyszących, animatorów kultury, czy osób zarządzających instytucjami. Zaplanowano m. in. warsztaty motywujące, pokaz filmu „Znaki” i spotkanie z jego twórcami, szereg wykładów i paneli.

Celem uczestnictwa w wydarzeniu specjalnym jest zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń promocyjnych lub związanych z działalnością biblioteki, takich jak np. festiwale, poprzez możliwość włączenia się w prace organizacyjne i przebieg wydarzenia.

W związku z sytuacją epidemiczną istnieje możliwość modyfikacji planowanych wydarzeń.