close

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie została powołana do opieki merytorycznej nad siecią bibliotek publicznych województwa. Tworzy i udostępnia „Bibliografię Warmii i Mazur”, ma bogate zasoby wydawnictw i dokumentów życia społecznego regionu, udziela bibliotekom publicznym województwa pomocy merytorycznej, organizuje różne formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, jest ośrodkiem edukacji pozaformalnej mieszkańców. Jest także organizatorem „Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur” przyznawanej najlepszym książkom w regionie. Corocznie przyznaje nagrodę „Bibliotheca Bona” najlepszym publicznym placówkom bibliotecznym w województwie. Od 2015 r. we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz innymi instytucjami i bibliotekami z regionu tworzy Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Cyfrową (wmbc.olsztyn.pl). Jest organizatorem takich przedsięwzięć jak Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” oraz konkurs dla młodzieży „Moje korzenie – czyli skąd jestem”.