close

Zapisy – formularz naboru / zapisy zakończone

Aby wziąć udział w programie „Praktyka dla praktyka” należy do 6 sierpnia 2018 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z siedmioma osobami, które zakwalifikują się do udziału w wymianie skontaktujmy się w drugiej połowie sierpnia. 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z deklaracją udziału w programie oraz zobowiązaniem się do zorganizowania wymiany w swojej bibliotece.

W formularzu naboru będziesz miał za zadanie m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku pracy oraz wybrać bibliotekę, w której chciałbyś odbyć wymianę. Możesz wybrać dowolną ilość bibliotek, pamiętając, że decyzję o tym, w której z podanych przez Ciebie bibliotek odbędziesz wymianę, podejmują organizatorzy. Wybierając bibliotekę, miej na uwadze to, aby wybrane przez Ciebie stanowisko było podobne, do tego, które zajmujesz w swojej macierzystej bibliotece.

Terminy  wymiany uzgodnione zostaną jeszcze w sierpniu pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie (1 września – 31 października).  

Więcej informacji o projekcie w zakładce „O programie”. 

      Biblioteka Gdynia

      The author Biblioteka Gdynia

      Organizator projektu "Praktyka dla praktyka".