close

Gdzie aplikować?

  w czyje buty wejdziesz_większe 1

  Chwilę przed rozpoczęciem naboru publikujemy miejsca, w których będzie można odbyć pięciodniowy staż. Jeśli jedno z poniżej opisanych stanowisk jest podobne, do tego które zajmujesz na co dzień, 23 lipca będziesz mógł wypełnić opublikowany na stronie formularz i wziąć udział w rekrutacji do trzeciej edycji programu. 

  Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

  Opis miejsca praktyki:

  Biblioteka na Grabówku, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, oferuje różnego rodzaju zajęcia i spotkania warsztatowe, skierowane głównie do osób dorosłych, w których drzemie talent i pragną go rozwijać. Organizując spotkania z podróżnikami, odkrywamy nowe miejsca, poznajemy inne kultury, spotykamy wielu ciekawych ludzi. Ponadto w placówce odbywają się spotkania z autorami książek i ciekawymi osobami. Księgozbiór Biblioteki odpowiada na potrzeby wszystkich grup wiekowy, udostępniając nowości książkowe, czasopisma, ebooki, dostęp do serwisu Legimi, filmy oraz gry planszowe.

  Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku jest kierownikiem filii. Pracuje w wypożyczalni dla dzieci. Do jej codziennych obowiązków, oprócz kierowania zespołem i obsługi najmłodszych czytelników, należy organizacja i prowadzanie imprez czytelniczych i edukacyjnych (jak np. teatrzyki, prelekcje czy cieszące się zainteresowaniem spotkania w ramach cyklu „Ziołowa biblioteka”), bieżące śledzenie rynku wydawniczego, zamawianie nowości, sukcesywne przygotowywanie i sporządzanie protokołów ubytków, prowadzenie statystyki dziennej i finansowej.

  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

  Opis miejsca praktyki:

  Biblioteka Manhattan, filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku mieści się w galerii handlowej. Filia ta posiada bogaty program edukacyjny, organizuje warsztaty i spotkania o różnorodnej tematyce. To także idealne miejsce do organizacji dużych wydarzeń festiwalowych, np. „Festiwalu Komiksowego GDAK” i „Sztuki Czytania”. Księgozbiór biblioteki tworzą książki dla dorosłych czytelników oraz dla dzieci i młodzieży. W ofercie znajdują się zbiory komiksowe, audiobooki, płyty muzyczne oraz filmy. Biblioteka wyposażona jest w konsole do gier oraz instrumenty muzyczne: gitarę, perkusję i pianino elektroniczne.

  Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku pracuje w wypożyczalni książek oraz służy dobrą radą czytelnikom. Na co dzień pomaga przy opracowaniu darów książkowych. Oprócz tego zajmuję się organizowaniem wystaw i wernisaży, koordynowaniem projektu „Zaczytane maluchy” (promującym czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników).

  Biblioteka Miejska w Łodzi

  Opis miejsca praktyki:

  Biblioteka pod nazwą „Otwarta” mieści się w centrum Łodzi. Na gości czeka odświeżony księgozbiór, którego atutem są między innymi liczne publikacje popularno-naukowe oraz bogaty zbiór audiobooków i dostęp do e-booków. W wydzielonej przestrzeni znajdą się sale przeznaczone do różnych aktywności – uczniowie mogą odrabiać lekcje i pobierać korepetycje, seniorzy biorą udział w bezpłatnych kursach obsługi komputera, zaś szkoły i przedszkola korzystają z oferty przygotowanej przez pracowników dla grup zorganizowanych. W strefie rozrywki na użytkowników czekają stanowisko do gry w PlayStation oraz tradycyjne gry planszowe.
  Biblioteka „Otwarta” to także miejsce dla osób szukających przestrzeni do spotkania biznesowego, czy po prostu relaksu, gdzie w przyjaznym otoczeniu przy kubku kawy można porozmawiać lub przejrzeć najnowszą prasę.

  Opis stanowiska:

  Osoba pracująca na tym stanowisku pracuje w dziale udostępniania zbiorów. Dodatkowo do jej obowiązków należy: prowadzenie kursów komputerowych z seniorami, organizacja wystaw, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i spotkań w bibliotece. Z uwagi na zainteresowania związane z biblioterapią, bajkoterapią oraz arteterapią prowadzi tego typu zajęcia z dziećmi i seniorami.

  Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

  Opis miejsca praktyki:

  Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu jest biblioteką ogólną dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Od 2009 r. biblioteka mieści się w centrum miasta, przy szkole ponadpodstawowej – stąd ważną częścią pracy jest współdziałanie ze szkołą w zakresie potrzeb edukacyjnych i czytelniczych młodzieży oraz przeprowadzanie lekcji bibliotecznych. W zbiorach znajdują się filmy, płyty muzyczne, multimedialne programy do nauki języków obcych, książka mówiona na różnych nośnikach, gry komputerowe, czasopisma i prasa codzienna. Filia posiada bogatą ofertę działań promujących czytelnictwo.

  Opis stanowiska:

  Osoba pracująca na tym stanowisku, oprócz obsługi czytelników, inicjuje i realizuje z zespołem filii wydarzenia promujące modę na czytanie (np. maratony czytelnicze), prowadzi fanpage na Facebooku, przygotowując grafiki, umieszcza informacje o imprezach bibliotecznych w mediach społecznościowych i na portalach internetowych. Dodatkowo współprowadzi spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, a także projektuje gry miejskie oraz atrakcyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży w aplikacji Action Track.

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

  Opis miejsca praktyki:

  Piątka – Biblioteka Dzieci i Młodzieży jest działem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Współpracuje z licznymi przedszkolami i szkołami, świetlicami środowiskowymi oraz placówkami dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Pracownicy Piątki przygotowują i prowadzą zajęcia literackie, edukacyjne, plastyczne oraz komputerowe, z elementami zabaw ruchowych, grafomotorycznych i muzycznych.

  Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku wykonuje codzienne czynności związane z obsługą czytelnika: rejestracja, udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji. Opracowuje (samodzielnie i/lub zespołowo) scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży. Aktualizuje stronę internetową działu poprzez przygotowywanie relacji z przeprowadzonych działań i wydarzeń, popularyzuje zbiory redagując materiał zamieszczany na blogu Piątki oraz przygotowuje materiał na fanpage działu. Opracowuje konkursy czytelnicze i współpracuje z placówkami edukacyjnymi. Prowadzi szkolenia z nauki kodowania i obsługi robota Photon.

  Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu

  Opis miejsca praktyki:

  Oddział dla Dzieci i Młodzieży znajduje się w nowej siedzibie biblioteki. Jego oferta skierowana jest do najmłodszych czytelników i młodzieży, którzy w bezpiecznej i w miłej atmosferze mogą uczyć i bawić się jednocześnie, korzystać na miejscu i wypożyczać do domu książki z bogatego księgozbioru (beletrystyka, lektury, książki popularnonaukowe, komiksy), rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, ciekawie i pożytecznie spędzać wolny czas, korzystając z ciekawej oferty zajęć (warsztaty literackie, plastyczne, kreatywności, głośne czytanie, lekcje biblioteczne, Dyskusyjny Klub Książki dla przedszkolaków). Bibliotekę wyróżnia duża aktywność w działaniach na polu edukacji czytelniczej i kulturalnej, co przejawia się w organizacji licznych spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

  Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku zajmuje się udostępnianiem zbiorów dla dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty plastyczne w Klubie Młodego Artysty (dla dzieci z klas II – V) oraz „Czytanie na dywanie” (dla grup przedszkolnych). Prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej.

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

  Opis miejsca praktyki:

  Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Krakowie tworzą: Oddział ds. Gromadzenia Zbiorów oraz Oddział ds. Opracowania Zbiorów. To dwa filary działalności biblioteki. Zespół ds. Gromadzenia Zbiorów zajmuje się gromadzeniem wydawnictw zwartych, dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych, kartograficznych, nut poprzez zakup jak i poprzez dary. Zbiory całej biblioteki sięgają pół miliona jednostek inwentarzowych i są bardzo różnorodne. Biblioteka gromadzi oprócz książek i czasopism również zbiory specjalne: płyty analogowe i CD, płyty DVD, CD-ROM- y, filmy na taśmie 16 mm, książkę „mówioną” i brajlowską, dokumenty życia społecznego. Opieka nad tymi zbiorami wymaga sumienności, fachowości i przede wszystkim zamiłowania. WBP w Krakowie sprawuje też opiekę merytoryczną nad bibliotekami w całym województwie małopolskim – m.in. w zakresie polityki gromadzenia zbiorów.

  Opis stanowiska:

  Osoba na tym stanowisku prowadzi inwentarze dla różnych agend biblioteki: Czytelni Głównej, Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej, Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej, Wypożyczalni i Pracowni Muzycznej (inwentarz wydawnictw zwartych), inwentarz Komiksów (osobny dla wydawnictw zwartych i osobny dla wydawnictw ciągłych), inwentarz wydawnictw ciągłych dla Wypożyczalni i Pracowni Zbiorów Obcojęzycznych, inwentarz dokumentów dźwiękowych dla Arteteki. Sporządza wykaz darów, pieczętuje materiały biblioteczne. Współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie wymiany dubletów. Sprawdza poprawność realizacji zadań związanych z zakupionymi materiałami bibliotecznymi. Prowadzi prace związane z selekcją zbiorów bibliotecznych. Dba o jakość księgozbioru jednej z większych bibliotek w regionie małopolskim.

    Biblioteka Gdynia

    The author Biblioteka Gdynia

    Organizator projektu "Praktyka dla praktyka".