close

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom powiatu i miasta, służy ich rozwijaniu, zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, a także upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba również o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Powiatu Nowosądeckiego realizując zadania biblioteki powiatowej.

Od marca 2018 roku zaprasza do nowej siedziby biblioteki, gdzie w przyjaznej atmosferze można wypożyczyć książkę, audiobooka, poczytać gazetę, nauczyć się korzystania i skorzystać z komputera i Internetu, a także zdobyć materiały do szkoły i na studia. Wziąć udział w sesji popularnonaukowej, spotkaniu autorskim, zajęciach dla dzieci, obejrzeć wystawę, podyskutować o książkach w działającym Dyskusyjnym Klubie Książki, spróbować swoich sił w organizowanych warsztatach, konkursach i kursach komputerowych.

Wypożyczalnia dla Dorosłych – to tysiące woluminów literatury pięknej polskiej i obcej, literatura regionalna i popularnonaukowa, książki audio, wolny dostęp do półek, komputery do elektronicznego przeszukiwania katalogów, miła i fachowa pomoc w korzystaniu z zasobów biblioteki, oferuje także prasę codzienną, regionalną i fachową.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży – tu oferta skierowana jest dla najmłodszych czytelników i młodzieży, bezpiecznie i w miłej atmosferze młodsze i starsze dzieci mogą się uczyć i bawić jednocześnie, mogą korzystać na miejscu i wypożyczać do domu książki z bogatego księgozbioru, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, ciekawie i pożytecznie spędzać wolny czas, korzystając z bogatej oferty zajęć.

Biblioteka starosądecka oprócz realizacji swoich zadań statutowych współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami.
Przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu działa Stowarzyszenie „Amici Hungariae” mające na celu umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję kultury i historii węgierskiej w naszym regionie oraz Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi.