close

Bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

Stanowisko: bibliotekarz

Nasza praktyczka będzie pracowała w kilku filiach bibliotecznych, ponieważ nasi pracownicy nie są przypisani na stałe do jednej placówki, co pozwala zdobyć doświadczenie w różnych bibliotekach. Mamy też stanowisko tzw. bibliotekarzy dyżurnych, którzy pracują tam, gdzie w danej chwili zachodzi taka potrzeba z powodu np. urlopu, czy choroby innego pracownika.

Zakres obowiązków:

  • Obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej, m.in. udostępnianie zbiorów, udzielanie porad w zakresie doboru lektury oraz informacji rzeczowych i bibliograficznych, szkolenie czytelników w zakresie obsługi indywidualnego konta bibliotecznego, wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z katalogu elektronicznego i innych programów udostępnianych przez MBP, organizacja wydarzeń kulturalnych i promowanie ich.
  • Wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii, m.in. prowadzenie dziennika elektronicznego i bieżącej dokumentacji oraz dbałość o mienie biblioteki.
  • Ochrona danych osobowych i innych informacji niejawnych.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz systematyczne zapoznawanie się z literaturą i prasą fachową oraz informacjami umieszczanymi na internetowych portalach zawodowych.

Dzięki praktyce w naszej bibliotece poznasz specyfikę pracy kilku filii, z których każda specjalizuje się w nieco innych działaniach – jedna z nich najchętniej pracuje z dziećmi, druga jest na wskroś multimedialna i gromadzi tylko nowości książkowe nie starsze niż 2 lata, a kolejna, najchętniej odwiedzana przez Czytelników filia w mieście, posiada pokaźny zbiór komiksów dla osób dorosłych. Poznasz też nasz system biblioteczny Prolib, a także naszą wewnętrzną platformę informacyjną Infolib.