close

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie to instytucja kultury, która od 2002 roku służy mieszkańcom miasta i okolic. Jej sieć tworzy 40 filii usytuowanych w różnych dzielnicach. Biblioteka posiada blisko 700 000 zbiorów, w tym ponad 614 000 książek, 65 000 audiobooków, płyt z muzyką i filmów, ok. 1000 dokumentów elektronicznych oraz ponad 140 tytułów czasopism. To co nas wyróżnia to ciągły rozwój Biblioteki, otwieranie nowych filii i modernizacja sieci placówek działających w mieście.

MBP to miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę, łamie schematy, poznaje innowacyjne działania edukacyjne. Tu wypożycza się zbiory, czyta lektury, gromadzi informacje o mieście i regionie. To również przestrzeń, gdzie można wziąć udział w wydarzeniach adresowanych do różnych grup wiekowych i realizować swoją aktywność czytelniczą. W swoich działaniach szczególną troską otaczamy seniorów i osoby z niepełnosprawnościami.

Oprócz książek i audiobooków w MBP można wypożyczać filmy, spektakle teatralne, gry komputerowe, CD z muzyką oraz skorzystać z gier planszowych. Biblioteka jest wyposażona w: tablice multimedialne, stanowiska z konsolami Playstation oraz X-box, czy konsole DJ-skie. MBP organizuje gry miejskie, happeningi i środowiskowe akcje promujące czytelnictwo.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie jest instytucją stale dostosowującą do wymogów XXI wieku, która ma w planach dalszy rozwój i zaspokajanie zmieniających się potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców Lublina.