close

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Jasła, pełni również zadania biblioteki powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi w powiecie jasielskim.

Misją Biblioteki jest wsparcie mieszkańców Jasła i regionu w zdobywaniu wiedzy, po to aby wzbogacić ich życie. Placówka realizuje tę misję zapewniając dostęp do edukacji, informacji i kultury poprzez tradycyjne i multimedialne zbiory oraz przyjazne, oparte o nowoczesne technologie usługi. MBP w Jaśle posiada 3 filie biblioteczne i 1 Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

Księgozbiór liczy ponad 113 tys. woluminów i jest stale uaktualniany. Oprócz książek w formie tradycyjnej gromadzone są zbiory specjalne, wśród nich kolekcje audiobooków i e-booków. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Wszystkie rodzaje zbiorów są zarejestrowane w katalogu online, prowadzone są bazy ułatwiające dostęp do informacji, w szczególności dotyczących regionu jasielskiego. Odwiedza nas dziennie ponad 440 osób, zarejestrowani w Bibliotece czytelnicy oraz uczestnicy organizowanych przez nas imprez stanowią ponad 50% mieszkańców Jasła.

Oprócz popularyzacji czytelnictwa i literatury, duże znaczenie ma dla nas edukacja kulturalna, którą prowadzimy w oparciu o różnorodne formy. Organizujemy spotkania autorskie, promocje książek, koncerty piosenki poetyckiej. Działają kluby dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się dyskusje poświęcone literaturze, happeningi i gry uliczne, organizowane są lekcje, kursy i warsztaty. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi. Od 14 lat odbywa się Jasielski Festiwal Literacki i Regionalny (początkowo pod nazwą Festiwal Poezji i Prozy), który w 2015 roku zgromadził ponad 850 osób.

W 2017 r. MBP w Jaśle obchodziła jubileusz 70.lecia istnienia, aktywnie upowszechniając ideę biblioteki jako trzeciego miejsca oraz angażując grono odbiorców do udziału w kampanii promującej czytanie oraz współdziałanie. W obliczu tego odbyła się jubileuszowa sesja fotograficzna w której z wielkim zaangażowaniem wzięli udział czytelnicy i sympatycy biblioteki.

Aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do kultury i edukacji, od 2002 r. MBP w Jaśle pozyskuje dodatkowe środki finansowe na realizację swoich działań i otrzymała dofinansowanie na ponad 50 projektów, m.in. ze źródeł: Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Europejskiej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.