close

Funkcjonujemy od stycznia 2018 roku i jesteśmy największą instytucją kultury w Łodzi oraz drugą co do wielkości siecią biblioteczną w Polsce. Pracujemy nad unowocześnieniem naszych usług i dostosowaniem oferty bibliotek do potrzeb współczesnych odbiorców, dlatego organizujemy wydarzenia kulturalne, popularyzujemy czytelnictwo, edukujemy i wykorzystujemy nowe media. Stwarzamy przestrzeń dla działalności naszych czytelników i wspieramy inicjatywy oddolne, ponieważ biblioteka jest w naszym założeniu miejscem integrującym lokalną społeczność.