close

Festiwal im. Zygmunta Haupta – MBP Gorlice

W dniach 23–27 września 2020 roku w Gorlicach odbędzie się 6. Festiwal im. Zygmunta Haupta. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który pełni funkcję Dyrektora Artystycznego. Festiwal jest zaplanowany jako cykliczny, odbywający się co roku. Projekt pn. „6. Festiwal im. Zygmunta Haupta” złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymał dofinansowanie z MKiDN.

Cele Festiwalu:

— Przywrócenie pamięci o wyjątkowym pisarzu, jakim był Zygmunt Haupt, przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym jego czasów. Realizacji tego celu służą SPOTKANIA TEMATYCZNE z udziałem badaczy twórczości patrona oraz wydarzenia towarzyszące: CZYTANIA, WYSTAWY, POKAZY FILMÓW.

— Zachowanie pamięci i namysł nad dorobkiem pisarzy i artystów, ważnych dla utrwalenia tożsamości kulturowej, a także spotkania dotyczące wybranych zagadnień związanych z historią i kulturą europejską. Cel jest realizowany poprzez organizację SPOTKAŃ MONOGRAFICZNYCH z udziałem autorów, badaczy, historyków i krytyków.

— Udział w rozwoju sceny literackiej, promocja czytelnictwa poprzez organizację SPOTKAŃ AUTORSKICH z pisarkami i pisarzami (proza, poezja, reportaż/non-fiction), nominowanymi i laureatami ważnych nagród literackich, których twórczość bliska jest kierunkowi wyznaczonemu przez Haupta; także: promocje nowości wydawniczych, debiutantów i wartościowych autorów, którzy choć nieznani szerokiemu gronu odbiorców, zasługują na promocję podczas Festiwalu.

— Promocja wartościowych zjawisk współczesnej literatury i sztuki poprzez włączenie do programu WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH prezentujących artystów, których twórczość koresponduje w opinii organizatorów z „klimatem”, „krajobrazem” i „literacką geografią” zapisaną w twórczości Haupta.

Pierwsza edycja wydarzenia (2015) spotkała się z dużym zainteresowaniem autorów, środowiska opiniotwórczego i odbiorców. Udało nam się wówczas wykreować wydarzenie, które łączy prezentację wartościowych autorów z wyjątkową atmosferą spotkania literackiego — twórców i odbiorców, a swoim programem nawiązuje do wielokulturowej tradycji regionu.

Zapraszamy do 3 – dniowego uczestnictwa w wydarzeniu specjalnym, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorlicach, w dniach 25-27 września 2020 (piątek-niedziela).