close

Bibliotekarz w Bibliotece Gdynia

Szukasz nowych inspiracji w zawodzie bibliotekarza?

Do Biblioteki Gdynia, filia na Karwinach, zaprasza Jarek:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni pracuję od 2023 r. Obowiązki swoje wykonuję w jednej z najbardziej popularnych Filii naszej Instytucji – Bibliotece Karwiny, gdzie piastuję funkcję kierownika. Do moich obowiązków należy dbanie o dobre funkcjonowanie placówki, poprzez sprawowanie opieki nad codzienną jej działalnością, sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Filii. 

Sprawuję pieczę nad trzyosobowym zespołem, z którym dążymy do rozszerzenia oferty naszej biblioteki poprzez zapraszanie naszych Czytelników na wydarzenia promujące czytelnictwo, takie jak: spotkania autorskie, teatrzyki dla dzieci czy Dyskusyjny Klub Książki. W związku z tym nawiązuję kontakty z instytucjami i osobami, a współpraca ta przyczynia się do rozwoju naszej oferty kulturalnej.  

Istotnym elementem wykonywanych przeze mnie czynności jest bezpośredni kontakt z Czytelnikami – czy to poprzez profesjonalne i zgodne z przyjętymi standardami doradzanie przy wyborze interesującej ich literatury, czy to poprzez kontakt mailowy, telefoniczny, mający na celu usprawnienie przepływu informacji między Nimi a Biblioteką. Istotnym elementem mojej pracy jest także wybór i zakup pozycji, które zostają włączone w księgozbiór filii. 

Poprzez udział w projekcie chciałbym zobaczyć działalność innych bibliotek głównie w zakresie inicjatyw mających na celu rozpropagowanie Biblioteki, organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo, czy też mniej konwencjonalnych działań celujących do nawiązania relacji z nowymi czytelnikami, a także pogłębienia i poszerzenia relacji ze stałymi odbiorcami ich oferty. Chciałbym także poznać nowe sposoby na usprawnienie codziennej pracy i zwiększenie atrakcyjności instytucji jaką jest biblioteka – wierzę, że rozwój także w tym zakresie jest stałym elementem naszej pracy. Ważnym aspektem jest także dla mnie możliwość poznania nowych osób.