close

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zasoby biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Suwałk i regionu. Prowadzi działalność informacyjną, bibliograficzną i wydawniczą zwłaszcza o Suwałkach i Suwalszczyźnie. Jednym z ważniejszych zadań statutowych biblioteki jest prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania wiedzy o regionie, kulturze słowa, sztuce książki, edukacji kulturalnej społeczeństwa. Biblioteka ma dobre kontakty z samorządem lokalnym i instytucjami kultury działającymi na terenie miasta. Biblioteka uczestniczy w opracowaniu oraz realizacji projektów finansowanych przez m.in. Unię Europejską. Na terenie miasta prowadzi 3 filie biblioteczne i Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii. Jest wydawcą „DwuTygodnika Suwalskiego”.

W siedzibie głównej, oprócz wypożyczalni dla dorosłych, dzieci i młodzieży, mieści się Dział Zbiorów Specjalnych, który udostępnia bogaty wybór materiałów audiowizualnych, a przede wszystkim audiobooków.  W 2018 r. powstała Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej – to nowy rozdział w udostępnianiu zasobów bibliotecznych i archiwalnych Suwałk i Suwalszczyzny. Inną, specyficzną formą działalności biblioteki jest prowadzenie „filii” – „Midicentrum” – Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii. Jest to interaktywny oddział Biblioteki, korzystający z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Oferta edukacyjna „Midicentrum” obejmuje różne obszary nauk ścisłych. Są to na przykład: automatyka i robotyka, technika, nauki przyrodnicze – biologia, ekologia, fizyka, wizualizacja zjawisk przyrody. Ponadto w ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki – zajęcia tam prowadzone rozwijają twórczość plastyczną – rysunek, grafikę i animację komputerową lub muzyczną – naukę komponowania własnych utworów.