close

Regulamin programu „Praktyka dla praktyka”

Regulamin wymian i job shadowingów w ramach programu Praktyka dla praktyka

*dotyczy trzeciej edycji realizowanej w 2018 roku