close

Najważniejsze informacje

Praktyka dla praktyka – program wymiany dla bibliotekarzy

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy. To niepowtarzalna okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wyjadą na praktykę, ale również i tych, którzy opiekować się będą praktykiem na miejscu. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Program adresowany jest do bibliotek publicznych. 

W ostatnim kwartale 2016 roku zrealizowana została pilotażowa edycja „Praktyki”. Udział w programie wzięło 10 bibliotekarzy (praktyków i opiekunów) z Dynowa, Piaseczna, Gdyni i Krakowa. Ich doświadczenia, uwagi i wnioski pozwoliły na dokonanie oceny działań i zaprojektowanie kolejnej edycji wymiany.

W 2017 roku zrealizowaliśmy pełną wersję projektu, która zakładała wybór miejsca wizyty spośród 3 bibliotek już współpracujących w ramach „PdP”: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Arteteki – agendy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteki Manhattan – filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (dwa miejsca).  Pracownicy tych bibliotek na tygodniowe praktyki wymienili się z: Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku, Biblioteką z Ryczuwołu – filią Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, Biblioteką z Gołkowic Górnych – filią Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. 

Dwie pierwsze edycje „Praktyki dla praktyka” realizowana były przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni w ramach projektów sieci LABiB, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W tym roku odbędzie się kolejna edycja „Praktyki dla praktyka”, w ramach której zrealizujemy 14 wymian. Program otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tym razem na tygodniowe wymiany potencjalni praktycy zgłaszać będą się do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Nabór do kolejnej edycji programu „Praktyka dla praktyka” rusza 23 lipca 2018 roku.