close

Kontakt

Dane kontaktowe

Dział  Współpracy i Promocji Literatury
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
e: promocja@bibliotekagdynia.pl
tel: + 48 58 622-44-31