close

Dołącz do programu

Obecnie nie prowadzimy naboru. Nabór do IV edycji realizowanej w 2019 roku planowany jest w drugim kwartale roku.

W momencie otworzenia naboru zadaniem osoby zainteresowanej udziałem będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
W formularzu naboru będzie należało m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku pracy, podać opiekuna praktyka ze swojej biblioteki oraz wybrać bibliotekę, w której chciałby się odbyć wymianę. Można będzie wybrać dowolną ilość bibliotek, pamiętając, że decyzję o tym, w której odbędzie się wymianę, podejmują organizatorzy. Ważne, aby wybrane w formularzu stanowisko było podobne do tego, które zajmuje się w macierzystej bibliotece. 

Terminy  wymiany uzgodnione zostaną pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie w zakładce „O programie”.