close

Dołącz do programu

Obecnie nie prowadzimy naboru. Realizacja kolejnej, czwartej edycji projektu w 2019 roku uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, o które stara się Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

W razie otrzymania dofinansowania nabór prowadzony będzie w połowie roku. W momencie otworzenia naboru zadaniem osoby zainteresowanej udziałem będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W formularzu naboru będzie należało m.in. wprowadzić informacje o zajmowanym przez siebie stanowisku pracy oraz wybrać bibliotekę, w której chciałby się odbyć wymianę. Można będzie wybrać dowolną ilość bibliotek, pamiętając, że decyzję o tym, w której odbędzie się wymianę, podejmują organizatorzy. Ważne, aby wybrane w formularzu stanowisko było podobne do tego, które zajmuje się w macierzystej bibliotece.

Terminy  wymiany uzgodnione zostaną pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie w zakładce „O programie”.